Svět lidí a jazyků


Po deseti letech, kdy většinu mého času zabírá péče o děti a neustále se obnovující přísun nemluvňat, cítím zvýšenou potřebu komunikace s „dospělým“ světem. A protože se náš každodenní život ve Škole jazyků Zlín točí kolem cizích jazyků a pohybují se kolem nás zajímaví lidé, kteří mají k cizím jazykům blízko, vznikl tento blog tvořený rozhovory. Je to pestrobarevná skupina lidí a nahlédnutí do jejich života je, věřím, že nejen pro mě, zajímavým poodhalením lidských příběhů.

S našimi lektory se setkáváte v hodinách, vidíte je připravené a většinou se usmívající, ale co se skrývá za jejich úsměvem, jaký je jejich soukromý život a jaké to je, předstupovat denně před skupiny lidí a pomáhat jim na cestě za jazykovými znalostmi? Jak vypadá snaha přinášet denně lingvistické vzdělání žákům a studentům, kteří ještě netuší, jak důležitou roli tyto znalosti v jejich budoucím životě mohou mít a jejichž motivace je tedy mnohdy dost malá?

Co vedlo Němce, Angličany, Američany, Francouze, Italy nebo Španělku opustit své rodné země a usadit se ve Zlíně, resp. v České republice? A naopak jak se žije Zlíňanům, resp. Čechům, kteří se rozhodli pro život v zahraničí?

Nesetkávám se s nimi s dopředu připravenými otázkami, rozhovory se vyvíjí spontánně a vzniká tak krásné, upřímné vyprávění o osobním světě lidí kolem nás.


                                                                                                   Katka Klímková

Komentáře